Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng

Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng của chúng tôi phát triển hàng đầu về lĩnh vực tư vấn và xây dựng. Công ty luôn nâng cao năng lực cả về nhân lực lẫn vật lực để có thể cạnh tranh với các tổ chức tư vấn trong và ngoài nước và đáp ứng được mọi nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Văn hóa doanh nghiệp:

+ Luôn coi trọng, phát huy tinh thần sáng tạo trong công việc;

+ Luôn nghĩ đến cái mới, sáng tạo và chấp nhận thay đổi;

+ Luôn suy nghĩ tìm tòi nâng cao hiệu quả và năng suất của doanh nghiệp;

+ Công việc là niềm vui và sau công việc là sự tự hào về thành quả lao động.

+ Cam kết chữ TÍN, thực hiện mục tiêu, luôn giữ lời hứa với khách hàng, đồng nghiệp và đối tác;

 


Giá trị cốt lõi doanh nghiệp:

+ Mang lại giá trị lợi ích tối đa cho doanh nghiệp, khách hàng và người lao động;

+ Hợp tác với các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước cho sự đồng hành phát triển:

+ Chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, liên tục được cải tiến, đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

+ Đội ngũ nhân sự có tác phong công nghiệp- có tính hợp tác và kỷ luật trong công nghiệp;

+ Trách nhiệm với xã hội- với con người và đất nước Việt nam Cam kết:

+ Với người lao động: Đảm bảo đời sống vật chất- tinh thần ngày được cải thiện

+ Đối với khách hàng: Luôn tạo sự tin tưởng về doanh nghiệp năng động, cạnh tranh, chất lượng, tiến độ và hài hòa về lợi ích.

+ Đối với xã hội: Phát triển doanh nghiệp trong sự phát triển bền vững của môi trường, tuân thủ luật pháp.

+ Đối với doanh nghiệp: Lợi nhuận là yếu tố quan trọng trong sự phát triển đi lên của doanh nghiệp